Isa, Dalawa, Taya: Mga Kuwentong Pambata

Isa, Dalawa, Taya: Mga Kuwentong Pambata

Muling binigyang buhay ang dalawa sa mga popular na kuwentong pambata na itinampok sa isang pagtatanghal na binuo ng Dulaang Pilipino nitong ika-lima ng Hulyo na ginanap sa SDA Blackbox, 5/F SDA Campus. Isang kakaiba at nakakaaliw na musical ang muling nagbigay-tanaw sa mga tampok na kaugaliang Pilipino at larong pambata hatid ng mga kwentong pambata sa “Isa, Dalawa, Taya!”, mula sa sulat nina Rene O. Villanueva at Honoel Ibardalaza. Sa pamamagitan ng dulang ito, sama-samang binalikan ng mga manonood ang mga gintong aral, buhat ng mga istoryang minsan nang naging bahagi ng kanilang pagkabata.

Kuha ni Ysabel Victoriano
Kuha ni Ysabel Victoriano

Ang Pinakasakim na Raja At Ang Pinakamaputing Ulap

Ang dulang ito tungkol sa kasakiman ng isang Raja at ang paghihirap ng kanyang buong nasasakupan. Halos sampung taon na ring walang humpay ang pag-ulan sa kaharian kaya kinailangan na nilang humingi ng tulong kay Saranya upang ibigay sa kanilang muli ang pinakamaputing ulap. Ngunit ang pinakamaputing ulap na inaasam ng kaharian ay nangangailangan ng malaking kapalit. Inutusan ng Raja ang mga mamamayan na isuko ang kanilang mga ari-arian upang suyuin ang dyosa ng ulap. Ngunit ang katotohanan ay kinakamkam lamang niya ang mga ito para sa kanyang sarili na lalo lamang nagpapalungkot at nagpapahirap sa mga mamamayan. Naisipan ng Raja na umakyat sa ulap at agawain mismo kay Saranya ang mga ulap.

Kuha ni Ysabel Victoriano
Kuha ni Ysabel Victoriano

Isang mamamayang nagngangalang Kareem ang nagbigay suhestiyon sa Raja na gumawa ng isang malaking saranggola na siyang magdadala sa kanya sa ulap. Si Kareem ay likas namatulungin din sa kanyang mga kapwa mamamayan kaya hinahangaan siya ng karamihan. Pinagtangkaang paslangin ng Raja si Saranya ngunit siya ay hindi nagtagumpay. Ang hinihiling palang kapalit ng dyosa ay ang kasakimang naninirahan sa puso ng Raja. Matapos ang paghaharap nilang iyon ay muling nasilayan sa kaharian ng Udaar ang pinakamaputing ulap at umulan din ng nag-uumapaw na kayamanan. Tuluyan nang naglaho sa kalangitan ang Raja at sa huli, pinamunuan ni Kareem ang buong Udaar.

Kuha ni Ysabel Victoriano
Kuha ni Ysabel Victoriano

Epektibong pagganap

Epektibong ipahayag ang aral ng kwento dahil sa mahusay na pagganap ni Jaja Castillo bilang Raja. Di matatawaran ang kanyang buong pusong pag-arte na nagpakita kung gaano kasakim si Raja Abdul Malik sa pag-angkin ng ari-arian ng mga tao sa Udaar.

Kuha ni Ysabel Victoriano
Kuha ni Ysabel Victoriano

Ang Dalawang Haring Siga

Sa bayan ng Kanlungan ay may dalawang pinunong siga. Sa kanluran ay ang lugar ni Ka-an habang si Si-an ay sa silangan. Matagal nang magkaaway ang dalawa. Malakas bumahing si Ka-an habang mala-dagundong naman ang paghilik ni Si-an. Sa tuwing naglalaro ang mga apo ni Si-an, siya naman ang malakas na pagbahing ni Ka-an kaya’t nagugulat niya ang mga naglalaro. Sa tuwing natutulog naman ang mga apo ni Ka-an ay nagigising ng hilik ni Si-an ang mga ito. Tuwing sasapit ang ika-3 ng hapon, nagpasya ang dalawa na mag-giyera. Nakiusap ang mga apo nilang dalawa na itigil na ito ngunit tila walang naririnig ang dalawang pinuno. Nagtagal ang giyera at lumaki ang kanilang mga apo na magkakaibigan. Pagkatapos ng ikalawang giyera, nag-usap na ang mga apo kung papaano nila matitigil ang gulo.

Kuha ni Ysabel Victoriano
Kuha ni Ysabel Victoriano

Bago mangyari ang ikatlong digmaan, iniaakyat ng mga apo ang orasan sa bayan kung saan nakikita ng dalawang siga ang oras. Hinihila nila ito nang maigi bago pa man sumapit ang alas-tres. Napagtanto ng dalawang siga na wala namang patutunguhan ang kanilang pag-aaway. Kaya nagkaroon sila ng kasunduan na hindi na muling magdidigmaan. Gumawa sila ng paraan upang hindi nila magambala ang mga apo ng isa’t-isa. Namuhay nang mapayapa ang bagong bayang Kanlungan, pinagsamang kanluran at silangan at ito’y nagsilbing kanlungan sa kanilang mga apo.

Kuha ni Ysabel Victoriano
Kuha ni Ysabel Victoriano

Ipinakita naman sa maikling dulang ito na kailanma’y walang naidududlot na kabutihan ang pakikipag-away at pagtatanim ng galit sa kapwa. Ipinarating ng kwento sa mga manunood na hindi makakamit ang kapayapaan kung  patuloy na paiiralin ang pagmamataas at sama ng loob laban sa isa’t isa.

Bagong talento at dagdag kaalaman

Kasama rin sa nagtanghal sa dulang “Isa, Dalawa, Taya!” ang mga mag-aaral na sumali at nakiisa sa taunang STAR workshop, handog ng Office of Culture and Arts (OCA). Sila ay nagtanghal din ng isang maikling dula-dulaan tampok ang ilang mga bagay it impormasyon na may kinalaman sa isang stage play.

Kuha ni Ysabel Victoriano
Kuha ni Ysabel Victoriano

Kahanga-hangang rin ang ginawang pag-imbita sa ilang mga batang edad lima hanggang sampu kasama ang kanilang mga magulang, ilang matatanda at may kapansanan mula sa labas upang masaksihan ang pagtatanghal na ito. Magandang naisipan nilang ibahagi ang kanilang interpretatsyon ng mga nabanggit na kuwentong pambata, hindi lamang para sa mga kapwa nila Benildyano, kundi pati na rin sa mga kabataan upang magpatuloy ang kaalaman tungkol sa mga kuwentong pambatang puno ng kapupulutang aral at magandang asal sa panahon ngayong natatabunan na ng modernong teknolohiya ang mga tradisyunal na libangan ng mga bata at mga pagsasadulang tulad ng naitampok.


The Benildean Press Corps © 2017 . All Rights Reserved