Articles by Sofia Agudo


Sunday, 19 November 2023 - Pulse
Benilde Manila and Antipolo send off last set of graduates for A.Y. 2022-2023 “Your formal education, which many of you complete today, is just a start of lifelong learning. Life is full of learning moments. Seek them out, take advantage of it.” - Mr. Cezar P. Consing, Chairman of the DLS-CSB Board of Trustees and Ayala Corporation CEO
Tuesday, 31 October 2023 - Karilyon
A Very Good Girl: Higit pa sa isang pelikulang puno ng paghihiganti Hanggang saan mo kaya maging “good girl” para sa isang babaeng lubos na nagpapaalala sa iyo ng iyong tunay na ina?