Articles by EA Rosana


Thursday, 7 April 2022 - Column
Marka ng Paninindigan Kaiba ang nagbubulag-bulagan sa nagwawaksi ng katotohanan.
Friday, 17 December 2021 - Karilyon
Simbang Gabi sa kabila ng pandemya Pagkatapos ng siyam na gabi ng mataimtim na panalangin, kailan kaya makakamit ang katuparan sa mga hiling?
Tuesday, 26 October 2021 - Karilyon
Metamorphosis: Pagpagaspas ng natatanging katauhan Pakpak ma’y ikinabit nang wala sa kagustuhan, hawak mo ang kapangyarihang piliin kung kailan ka lilipad.
Wednesday, 29 September 2021 - Karilyon
Hapag ng Pananagútan Kung ang pagpapanumbalik ng bayanihan ay bunga lamang ng kapabayaan, ang ayuda at kaligtasan ay ‘di dapat pasan ng taumbayan.
Wednesday, 22 September 2021 - Karilyon
Kumpisal Saksi ang Panginoon sa takbo ng lipunan, at hindi lahat ng dumudulog ay marapat bigyan ng kapatawaran. Malinis o marumi, mataas o mababa, batid Niya kung sino ang tunay na masama.