Articles by Chloe Mari Hufana


Thursday, 31 March 2022 - Karilyon
Langit at lupa Hindi iisa ang mukha ng pandemya.
Thursday, 27 January 2022 - Karilyon
Black Rainbow: Ang upos na kulay ng bahaghari Ang mga katutubo ang pinakamayaman ngunit salat sa karapatan.
Saturday, 13 November 2021 - BLIPCultureEntertainment
Taylor Swift offers nostalgia, healing in Red (Taylor’s Version) All’s well that ends well as Taylor Swift continues to surprise audiences and critics alike with her storytelling, lyricism prowess, and vocal maturity.
Wednesday, 29 September 2021 - Karilyon
Hapag ng Pananagútan Kung ang pagpapanumbalik ng bayanihan ay bunga lamang ng kapabayaan, ang ayuda at kaligtasan ay ‘di dapat pasan ng taumbayan.
Wednesday, 8 September 2021 - Karilyon
A Faraway Land: Malapit sa puso, malayo sa imahinasyon Tunay ngang pupukawin ka ng marilag na tanawin ng Faroe Islands—subalit hindi ka kukurap sa reyalidad na dala ng pelikula.